Tag Archives: muhammad bin abdul wahhab

Kitabu at-Tauhid — Pembahasan 005

BAB 5

DAKWAH KEPADA SYAHADAT “LAA ILAAHA ILLALLAH”

Oleh: Syaikh Muhammad bin Abdul WahhabFirman Allah Subhanu wa Ta’ala:

“Katakanlah: ”inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku berdakwah kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS. Yusuf: 108). Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Aqidah, Kitab

Kitabu at-Tauhid — Pembahasan 004

BAB 4

TAKUT KEPADA SYIRIK

Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Firman Allah ‘Azza wa Jalla :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya”. (QS. An Nisa’: 48).

Nabi Ibrahim berkata:

“Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan (menyembah) berhala”. ( QS. Ibrahim: 35 ). Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Aqidah, Kitab

Kitabu at-Tauhid — Pembahasan 003

BAB 3
MENGAMALKAN TAUHID DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAPAT MENYEBABKAN MASUK SURGA TANPA HISAB

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (berpegang teguh pada kebenaran), dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan).” (QS. An  Nahl: 120).

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka (sesuatu apapun)”. (QS. Al Mu’minun: 59). Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Aqidah, Kitab

Kitabu at-Tauhid — Pembahasan 002

BAB 2

KEISTIMEWAAN TAUHID

DAN DOSA-DOSA YANG DIAMPUNI KARENANYA

Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Diterjemahkan oleh M. Yusuf Harun, MA

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan (1) mereka dengan kedzhaliman (kemusyrikan) (2), mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah.” (QS. Al An’am: 82). Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Aqidah, Kitab

Kitabu at-Tauhid — Pembahasan 001

BAB 1

TAUHID [HAKIKAT DAN KEDUDUKANNYA]

Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah

Diterjemahkan oleh M. Yusuf Harun, MA

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Tidak Aku ciptakan jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah (1) kepada-Ku.” (QS.  Adz-Dzariyat: 56 ).

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): “Beribadalah kepada Allah (saja) dan jauhilah thaghut(2) . (QS.  An-Nahl: 36). Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Aqidah, Kitab